Ann CHIJS, Notaris te Knesselare

 

Ann CHIJS

Notaris te Knesselare

De statutendatabank

De statutendatabank bewaart alle versies van de statuten van rechtspersonen die voortvloeien uit in België verleden notariële akten, vanaf de oprichting van de rechtspersoon tot de allerlaatste bijwerking van de statuten.
Deze wettelijke databank maakt deel uit van het dossier van de rechtspersoon en is gratis raadpleegbaar.

 

Deze databank is beschikbaar vanaf 1 mei 2019. De gecoördineerde versie van de statuten van een rechtspersoon die vóór deze datum worden verwerkt, kunnen nog steeds bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon worden geraadpleegd.

 

Gewaarmerkte elektronische kopieën kunnen worden bezorgd op verzoek van de aanvrager. Deze waarmerking gebeurt via een elektronische systeemhandtekening van de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .