Ann CHIJS, Notaris te Knesselare

 

Ann CHIJS

Notaris te Knesselare

Notaris-titularis

De kandidaat-notarissen kunnen vervolgens notaris worden door zich te associëren met een notaris-titularis of door te postuleren voor een benoeming tot notaris-titularis op een vacante standplaats, of nog, ten voorlopige titel, als plaatsvervangende notaris.

In het eerste en het laatste geval treden de benoemingscommissies niet op. In het tweede (benoeming van notarissen-titularis) selecteren de benoemingscommissies (voor Brussel, de verenigde commissies) de drie meest geschikte kandidaten voor de op te vullen plaats. Als een commissie bij eenparigheid beslist, moet zij dit vermelden in het proces-verbaal.

De minister van Justitie draagt één van deze drie kandidaten voor tot de benoeming door de Koning. De benoeming wordt in een gemotiveerd K.B. gepubliceerd in het Staatsblad.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .